Atık Su ArıtmaAtık su arıtımında temel hedef, atıksuyun deşarj edildiği ortamlarda halk sağlığına ve ekolojik dengeye verebileceği olumsuz etkilerin en az düzeye indirilmesidir.


Atık su arıtımında kullanılan kimyasallar aşağıdaki gibidir;

 • Koagulantlar
 • Polielektrolitler
 • Renk Gidericiler
 • Koku Gidericiler
 • Bakteri Önleyiciler
 • Emülsiyon Kırıcılar

Kimyasal Atık Su Arıtma

Kimyasal arıtma, suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin kimyasal reaksiyonlarla (nötralizasyon, koagulasyon, flokülasyon) çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülmesi yada kolloidal ve askıdaki maddelerin yumaklar oluşturarak çökeltilmesi esasına dayanır.


Sağlanabilecek giderimler aşağıdaki gibidir;

 • Asit ve Bazların Nötralizasyonu
 • Ağır Metallerin Giderilmesi
 • Kromat giderilmesi
 • Nitrit Giderilmesi
 • Florit Giderilmesi
 • Amonyak Giderilmesi
 • Siyanür Giderilmesi
 • Organik Bileşiklerin Giderilmesi
 • Renk Giderilmesi
 • Koku Giderilmesi

Biyolojik Atık Su Arıtma

Biyolojik arıtma, atık suda kolloidal veya çözünmüş halde bulunan biyolojik olarak parçalanabilir maddelerin mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji kaynağı olarak kullanılması ile atık sudan uzaklaştırılması esasına dayanır.