Boya Çamuru AyırıcılarıÇalışma Prensibi

Boya çamuru ayırıcı sistemler (Boya sıyırıcılar), Boyanın sudan ayrılması ve suyun geri kazanılması esasına dayanan boya çamuru ayırma ünitesi, bir adet pompa ile boya makinasına bağlıdır. Pompa yardımıyla boya makinasındaki şamandradan çekilen boyalı su karışımı , boya çürütücü (koagulasyon) kimyasalının dozajı ile koagule edilir ve boya çamuru ayırıcı sistemine gönderilir. Boya, kimyasalın etkisiyle boyar özelliğinden ve yapışkanlığından arındırılarak, su üzerinde yüzdürülür. Biriken bozunmuş boya atıkları boya çamuru ayırıcı makinasının pnömatik olarak çalışan kelepçeleri yardımıyla makinanın dışına atılır. Böylece boyanın drenajı sağlanmış olur ve boyadan arındırılmış olan su cazibe ile tekrar boya makinasına gönderilir.