Çamur ArıtmaÇamur arıtma; çamur yoğunlaştırma, çamur stabilizasyonu, çamur şartlandırma ve çamur susuzlaştırma esasına dayanır.

Çamur yoğunlaştırma, çamur içerisindeki sıvının giderilerek katı içeriğinin arttırılması işlemidir. Yoğunlaştırma çeşitleri aşağıdaki gibidir;

  • Çökelme prensibine dayalı yoğunlaştırıcılar
  • Flotasyon (yüzdürme) prensibine dayalı yoğunlaştırıcılar
  • Santrifüj prensibine dayalı yoğunlaştırıcılar

Çamur stabilizasyonu, koku, toksidite, organik madde içeriği, gaz üretme potansiyeli gibi çamurun çevreye verdiği zararlı etkilerin önlenmesi için uygulanır.

Çamur şartlandırma, çamurun flok yapısının büyütülerek susuzlaştırılması esasına dayanır. Çamur susuzlaştırmada en etkili yöntem kimyasal şartlandırmadır. Bu yöntemin esası, katının koagulasyonu ve adsorbe olan suyun açığa çıkarılmasıdır.

Çamur susuzlaştırma, çamuru su içeriğinin minimuma düşürülmesi için uygulanan fiziksel bir yöntemdir. Alternatif yöntemlerin olmasına rağmen, en çok tercih edilen yöntemler belt pres ve fltre pres ile çamurun kekleştirilmesidir.