Flokülantlar

 • Atık boyayı sudan ayırmak amacı ile ,sulu boyahane kabinlerde, çamur alma sistemlerinde kullanılan kimyasallardır.

 • Boya çürütme ve yüzdürme işlemini tek ürün kullanarak yapabiliyor olmamıza ek olarak ,ihtiyaç halinde boya floklaşma hızını arttımak için yüzdürücü katkısı olarak kullanılabilen ürünlerdir.

 • Flokülantlar;

  • Anyonik polielektrolitler
  • Katyonik polielektrolitler
  • Noniyonik polielektrolitler
  • Boya çamuru çürütme ve yüzdürme kimyasalları