Koagulantlar

Atık boyayı sudan ayırmak amacı ile ,sulu boyahane kabinlerde, çamur alma sistemlerinde kullanılan kimyasallardır. Boya çürütme kimyasallarının amacı, katının koagulasyonu ve adsorbe olan suyun açığa çıkarılması ile boya ve suyun birbirinden ayrışmasını sağlamaktır.

Teknomet Kimya olarak biz, birçok boya tipi ve tesis üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda en az üç farklı tipte (çürütme, yüzdürme, pH düzenleyici vb) kimyasalın kullanımı ile elde edilen sonuçları
TEK URUN KULLANIMI ile gerçekleştirebilecek ürünler tasarlıyoruz, geliştiriyoruz, üretiyoruz ve müşterilerimize satış sonrası teknik destek hizmeti ile sunuyoruz.

Bu alanda kullanılan ürünlerimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarına minimum maliyet ve maksimum performans ile cevap vermek esası üzerine geliştirilmiştir. Bu sayede sağlanan avantajlar aşağıdaki gibidir;

  • Tek ürün kullanımı ile kimyasal maliyetinin düşürülmesi
  • Atık maliyetinin azaltılması
  • Atık boya yapısının tamamen bozulması ve tek hamlede çürütme ve yüzdürme işleminin gerçekleştirilmesi
  • Arıtmaya gönderilen su kalitesinin arttırılması
  • Doğru ve yeterli miktarda kullanım ile işçilik maliyetinin azaltılması
  • Sistem temizlik periyotlarının uzatılması
  • Sistem temizlik süresinin kısaltılması
  • Sistem suyunun daha uzun sürede değişimi ile sağlanan su tasarrufu
  • Katı atık maliyetinin düşürülmesi
  • Çevreye verilen zararın minimuma indirilmesi

Boya sudan yüzdürülerek uzaklaştırılabileceği gibi çöktürülerek de uzaklaştırılabilir.