1. Aluminyum Sülfat
 2. Demir III Klorür
 3. Polialuminyum Klorür (PAC)
 4. Ağır Metal Gidericiler
 5. Florür Gidericiler
 6. Alüminyum Giderici Koagülantlar
 7. Renk Gidericiler
 8. Koku Gidericiler
 9. Koku Vericiler
 10. Kimyasal Oksijen Giderici (KOI) Gidericiler
 11. Yağ Tutucu Özel Organik Koagülantlar
 12. Genel Organik Koagülantlar ve Flokülantlar
  1. Poliamin
  2. Polidadmak
  3. Non-İyonik Polimerler
  4. Anyonik Polimerler
  5. Katyonik Polimerler