İnsanları ve çevreyi korumak için yenilikçi sistemlerin geliştirilmesi ve enerjinin verimli kullanımı, TEKNOMET’in önceliğidir. TEKNOMET, üretim ve kullanım açısından çağdaş çevre gereksinimlerini karşılayan ürünler ve sistemler geliştirir, üretir ve satar.

Müşterilerimiz için sadece ekolojik ve ekonomik açıdan duyarlı sistem çözümleri geliştirip üretmekle kalmıyor, aynı zamanda insana ve doğaya karşı sorumlu davranıyoruz. Bunu akılda tutarak, çalışanlarımızı çevre korumasını sürekli iyileştirme ihtiyacının farkında olmaya teşvik ediyoruz.

Çevresel Koruma

Her türlü çevre kirliliğini ciddiye alıyoruz. Tüm çevresel etkileri, yeni faaliyetlerin, yeni ürünlerin ve süreçlerin planlama aşamasından itibaren kontrol ediyoruz.

Çevreye olan sorumluluğumuzun dışında, doğal kaynakların ve enerjilerin dikkatli kullanımını sürekli iyileştiren bir çevre yönetim sistemi oluşturduk. Düzenli gözden geçirmeler yoluyla çevre politikamızın uygun ve güncel olmasını sağlıyoruz.

Müşterilerimize elleçleme, kullanım, geri dönüşüm ve imha ile ilgili sorular hakkında tavsiyelerde bulunuyoruz. Uzmanlarımız size tavsiyelerde bulunmak için hazırdır.

TEKNOMET grubu olarak müşterilerimizin boyama ve boya arıtma süreçlerini ekolojik bir bakış açısıyla optimize ediyoruz ve her zaman çevre dostu ürünler geliştirmeye odaklanıyoruz.

Şirket Kültürü

Davranış Kodu

Tüm çalışanlar için bağlayıcı davranış kuralları

TEKNOMET, çalışanlarına, müşterilerine ve halka karşı sosyal sorumluluk taşır. Bu sorumluluk doğrultusunda, şirket olarak ahlaki ve etik açıdan vazgeçilmez kabul ettiğimiz davranış kurallarına uymayı tüm şirket çalışanları taahhüt etmiştir:

Sorumluluk Sahibi, Saygılı ve Güvenilir Oyuncu

Yasaya uygunluk

TEKNOMET grubunun tüm eylemleri, önlemleri, sözleşmeleri ve diğer süreçleri, yasal ilkeleri temsil eder.
TEKNOMET ürünlerini yurt içi yurt dışı birçok ülkede satmaktadır. Ürünlerimizin teslimatı ve kullanımı farklı ülkelerde gerçekleştiğinden, nakliye rotasına bağlı olarak varış noktasına kadar birçok sınırın aşılması gerekmektedir. İhracat ve ithalat yasalarına, gümrük yönetmeliklerine, transit ve varış ülkesinin diğer tüm yasa ve yönetmeliklerine uyulduğundan daima emin olunmalıdır.

İş etiği

TEKNOMET, iş ilişkilerinde etik olmayan davranışları hariç tutar. TEKNOMET her türlü yolsuzluk, haraç ve rüşvetten kaçınır.

Çocuk işçiliği

TEKNOMET, insan haklarının korunmasına yönelik dünya çapındaki düzenlemelere temel ve genel olarak geçerli kılavuz ilkeler olarak saygı duyar ve değer verir. Buna, bizim ve iş ortaklarımızın zorla veya istekle çocuk işçi çalıştırmalarına izin vermememiz de dahildir.

Eşit fırsatlar

Çalışanlarımıza karşı, etnik köken, cinsiyet, yaş, uyruk, sosyal köken, ten rengi, engellilik veya cinsel yönelim, din veya inanç temelinde hiçbir ayrımcılığa müsamaha göstermeyiz.

Çalışan hakları

TEKNOMET, en azından ulusal ve yerel yasal standartlara, düzenlemelere veya sözleşmelere uygun ücret ve sosyal yardımlar öder. Çalışma saatleri ve tatil ile ilgili yürürlükteki düzenlemelere uyulur.

Sağlık ve güvenlik

Çalışanlarımız en değerli kaynağımızdır. Sağlık ve güvenliğin yanı sıra, hoş bir çalışma ortamı kurumsal hedeflerimiz için önemli bir başarı faktörüdür. Bu nedenle iş güvenliği için yasal gerekliliklere uyum ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi şirket felsefemizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bilgilerin korunması

TEKNOMET, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer veri sahiplerinin kişisel verilerinin korunması için geçerli tüm yasalara uyar. Kendimizin ve üçüncü şahısların bilgi birikimine, patentlerine, teknik ve ticari sırlarına saygı duyuyoruz. Bu tür bilgileri önceden açık yazılı onay almaksızın, üçüncü şahıslara aktarmayız.

Kurumsal ve özel

Tüm TEKNOMET çalışanları, kurumsal ve özel çıkarları birbirinden ayırır. Gerçeklere dayalı kararlar alır ve kişisel çıkarların kabul edilemez bir şekilde yönlendirilmesine izin vermezler.

Doğaya bağlı

Herkesin, özellikle sanayi grubu başta olmak üzere, doğal kaynakları sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde kullanması gerekir.
TEKNOMET, çevre dostu bir şekilde hareket etmek için dahili ve harici çabaları destekler. Çevremizi koruyor ve doğal kaynakları tasarruflu kullanıyoruz. Ekonomik açıdan da çevre korumayı şirketimizin rekabet gücünü artırmada önemli bir faktör olarak görüyoruz.
Su ve enerji gibi kaynakların sorumlu kullanımı da şirketimizin temel kaygılarından biridir. Bu nedenle TEKNOMET, proseslerinin enerji verimliliğini ve su tüketimini sürekli sorgulamayı kendisine hedef olarak belirlemiştir. Firmamız, bir yandan rekabet edebilirliği sağlamak, diğer yandan çevre ve iklimin korunmasına katkıda bulunmak gerekliliği bilincindedir.

Tedarik zinciri

Katma değerin bir kısmı tedarik zincirinde yer alır. Bu nedenle, tedarikçilerimizin tedarik zincirlerinde bu Davranış Kurallarına veya eşdeğer davranış kurallarına uygunluğunu aktif olarak uygulaması ve yeterince teşvik etmesi bizim için önemlidir.

Bu davranış kurallarının ihlali, TEKNOMET ile tedarikçi arasındaki iş ilişkisinin bozulmasını temsil eder.

Uluslararası kuruluşların önemli yönergeleri
  • Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nin İlkeleri
  • Uluslararası Çalışma Standartları (ILO)
  • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi
  • Çok uluslu şirketler için OECD Yönergeleri
  • Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) temel çalışma standartları
  • BM Sözleşmesi Çocuk Hakları
  • Sorumlu Bakım Küresel Şartı

Bu davranış kuralları 1 Haziran 2021'de TEKNOMET yönetimi tarafından yürürlüğe girmiştir.

Tuğba Şimşek - TEKNOMET Genel Müdürü